Prodej po internetu: Originál zboží z čínské oblasti YiXing: misky a stolky pro bonsaje, čajové konvice, nářadí pro bonsajisty

Tradiční čínská keramika
AWIDA, import a prodej misek pro bonsai z Číny on - line obchůdek zbožím YiXing-synonymum pro tradiční čínskou keramiku
bonsajové misky a stolky, čajové konvice, nářadí pro bonsajisty
<<< odejít <<<
 Náš sortiment:
 Misky do 10 cm
 Misky 10-20 cm
 Misky 20-30 cm
 Misky 30-40 cm
 Misky nad 40 cm
 Čajové konvice
 Literatura

 obchodní podmínky
 návod

  obchodní podmínkyceny uvedeny v Kč včetně DPH  

Zboží dodává:
AWIDA
Čechova 293
691 44 Lednice na Moravě
mobil: +420 702 198 591
e-mail: awida@seznam.cz

ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V případě zájmu o odebrání většího množství Vám nabízíme poskytnutí rabatu,
jehož výše se bude odvíjet od hodnoty odebraného zboží:

10% hodnota zboží bez DPH nad 10.000,- Kč
20% hodnota zboží bez DPH nad 25.000,- Kč.
30% hodnota zboží bez DPH nad 50.000,- Kč.

způsob dodávky:
- osobní odběr
- dobírkou (k ceně bude připočteno poštovné a balné)

Pravidla obchodu

 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 • Do objednávkového formuláře uvádějte přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které lze zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 • Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 • Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějí nebo nepřesné údaje, pokud je zboží nedostupné apod.
 • Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Dodací podmínky

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je vyzvednout po předchozí dohodě osobně v sídle firmy (v tom případě není účtováno poštovné a balné).
 • Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 10 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky. Pokud je zboží nedostupné, bude zákazník kontaktován.
 • Ke každé dodávce zboží bude přiložena kopie objednávky a daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.awida.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
 • Zboží na reklamaci posílejte včetně původního obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě. Reklamované zboží neposílejte na dobírku nýbrž jako doporučený balík.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 • Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
  • byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • byl výrobek poškozen nesprávným používáním výrobku, jeho nadměrným zatěžováním, neodbornou údržbou, nesprávným skladováním nebo působením živlů.

Postup při reklamaci

 • Nejdříve nás o reklamaci informujte e-mailem (awida@seznam.cz) nebo telefonicky (+420 702 198 591).
 • Zboží zašlete na vlastní náklady jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu nebo dopravte osobně v předem dohodnutém termínu do sídla firmy.
 • Do zásilky přiložte co nejvýstižnější popis reklamace, originál nebo kopii daňového dokladu, Vaši adresu, e-mail a číslo telefonu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí v uvedené lhůtě nepoškozené, kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady o nákupu, dopravit na vlastní náklady zpět dodavateli a to buď osobně, nebo zaslat (určující je datum odeslání). Vracené zboží neposílejte na dobírku - dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu překontrolování stavu zboží.
 • Po obdržení vráceného zboží, prodávající bez zbytečných odkladů vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 • Prodávající neodpovídá za zdržení způsobené Českou Poštou.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen ještě před jejím závazným potvrzením prostřednictvím e-mailové zprávy.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
 • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 design '03 STACH software